Základní právní normy, kterými se má firma řídí:

 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

 

Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb., zákona č. 127/2003 Sb.a zákona č.157/2006 Sb.

 

Zákon České národní rady č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona

č. 157/2006 Sb.

 

Vyhláška č. 363/2003 Sb., kterou se provádí puncovní zákon

 

Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 53/1993 Sb., ze dne 15. ledna 1993, kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění vyhlášky

č. 364/2003 Sb.

 

Zákon, kterým se mění zákon č.19/1993 Sb.,

o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

Chcete prodat Vaše starožitné šperky s brilianty?

 

Ocením Vaše starožitné briliantové šperky a diskrétně zprostředkuji jejich prodej sběratelům za hotové.

 

Naopak máte-li zájem dostávat nabídky takových šperků emailem, napište.

 

marek@rufert.cz

 

Marek Rufert 2017 webdesign: jirimaly.cz