Jako soudní znalec oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady movitých věcí

se specializací na drahé kovy a kameny, zapsaný v rejstříku znalců u Krajského soudu

v Ústí nad Labem provádím:

 

Znalecké posudky a konzultace, odhady obecných cen v místě a čase obvyklých a tržní oceňování. To vše v oblasti drahých kovů, šperků, briliantů, za účelem např.: pojištění, likvidace pojistných událostí, dědického řízení, reklamačního řízení, dražeb-aukcí, bankovních záruk apod.

 

Certifikáty pravosti a kvality briliantů podle mezinárodních standardů,

s vyloučením záměny diamantu s jeho nejnebezpečnější imitací moissanitem

na speciálním zařízení PRESIDIUM MOISSANITE TESTER.

 

Vystavuji doprovodné (dárkové) certifikáty s fotografií a podrobnou specifikací šperku

a odhadem jeho aktuální tržní ceny.

 

Také Vám rád udělám třeba jen orientační cenové roztřídění šperků "dědictví

po rodičích apod.".

 

Samozřejmostí je zajištění mlčenlivosti jak z hlediska závěrů expertíz, tak i informací získaných při jejich zpracování. Mlčenlivost soudního znalce vyplývá ze zákona

č. 36/1967 Sb., (pro odhadce může být také zajištěna v rámci Smlouvy o dílo či Smlouvy o odborné pomoci).

 

Marek Rufert 2017 webdesign: jirimaly.cz